Radno vrijeme

Pon - Pet   08:00 - 16:00

Savska 113

10310 Ivanić-Grad

+385 1 2888 236

cvipek@cvipek.hr

Reciklažno dvorište
građevinskog otpada

U postupku smo otvaranja Reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na vlastitoj nekretnini k.č.br. 3901/1 i 3906-dio k.o Ivanić-Grad,koje je smješteno u Industrijskoj zoni Ivanić-Grada, Vučakovečka ulica 18.,te je javnom cestom povezano sa gradskim prometnica, što mu osigurava dostupnost sa svih gradskih područja.

Otvaranjem reciklažnog dvorišta za sve naše korisnike biti će cjelovito i konkretno rješenje u zbrinjavanju građevinskog otpada na području Grada Ivanić-Grada, gdje će se građevinski otpad prikupljati, oporabiti, odnosno reciklirati i ponovo upotrijebiti u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti.

Površina na kojoj je ustrojeno reciklažno dvorište iznosi cca 4.000 m2. Ukupan godišnji kapacitet prihvata i oporabe otpada u reciklažnom dvorištu je promjenjiv i direktno ovisi o broju godišnjih ciklusa i svekolikoj građevinskoj aktivnosti na širem području.

U našem reciklažnom dvorištu građevinskog otpada biti će moguće zbrinjavanje, odlaganje, drobljenje, razvrstavanje i recikliranje građevinskog isključivo neopasnog otpada.

extec

Cvipek d.o.o.

za trgovinu, uvoz-izvoz, građevinarstvo transport, ugostiteljstvo i proizvodnju
Savska 113, 10310 Ivanić-Grad
Tel.: +385 1 2888-236, Fax: +385 1 2888-237

E-mail: cvipek@cvipek.hr

Poslovni podaci

MB: 0356522
OIB: 85500684167

Žiro račun:
ZABA HR51 2360000-1101252189

Kontakt

Narudžbe betona: +385 99 262 4388

Za sve upite kontaktirajte nas putem e-maila ili kontakt obrasca.

Kontaktirajte nas

© Cvipek d.o.o. 2022.